สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
สินค้า > เสาวิทยุสื่อสาร > เสายางวิทยุสื่อสาร
ความถี่ 245Mhz เครื่องแดง (4)   160-170Mhz (1)   140-150Mhz (1)
150-160Mhz (1)  

ICOM เสาวิทยุสื่อสาร 245 Mhz ขั้ว BNC 1 ต้น

ICOM เสายางวิทยุสื่อสาร 245 Mhz เหมือนแท้ ขั้ว BNC สำหรับวิทยุสื่อสาร ICOM 3FGX, ICOM 80FX, ICOM 30FX, ICOM 50FX ความสูงประมาณ 10 cm

อ่านต่อ

iAnt เสาวิทยุสื่อสาร แบบหางหนู 160-170 Mhz ขั้ว BNC 1 ต้น

เสาหางหนู ความถี่ 150-160 Mhz ขั้ว BNCใ ช้สำหรับ วิทยสื่อสาร ICOM (ส่วนใหญ่) Spender Standard Sender Ms-Marshal Ichitsu ความสูง 16 ซม.

อ่านต่อ

iAnt เสาวิทยุสื่อสาร แบบหางหนู 150-160 Mhz ขั้ว BNC 1 ต้น

เสาหางหนู ความถี่ 150-160 Mhz ขั้ว BNCใ ช้สำหรับ วิทยสื่อสาร ICOM (ส่วนใหญ่) Spender Standard Sender Ms-Marshal Ichitsu ความสูง 16 ซม.

อ่านต่อ

iAnt เสาวิทยุสื่อสาร แบบหางหนู 140-150 Mhz ขั้ว BNC 1 ต้น

เสาหางหนู ความถี่ 140-150 Mhz ขั้ว BNCใ ช้สำหรับ วิทยสื่อสาร ICOM (ส่วนใหญ่) Spender Standard Sender Ms-Marshal Ichitsu ความสูง 16 ซม.

อ่านต่อ

iAnt เสาวิทยุสื่อสาร แบบหางหนู 245 Mhz ขั้ว BNC

เสาหางหนู ความถี่ 245-246 Mhz ขั้ว BNCใช้สำหรับ วิทยสื่อสาร ICOM (ส่วนใหญ่) Spender Standard Sender Ms-Marshal Ichitsu ความสูง 16 ซม.

อ่านต่อ

MOTOROLA เสาวิทยุสื่อสาร ของแท้ สำหรับ CP246 และ Commander 245

เสายางวิทยุสื่อสารความถี่ 245 MHz ความสูง 14 cm. สำหรับวิทยุสื่อสาร Motorola CP246 และ Motorola Commander 245 ของแท้มีซองใส่อย่างดี สินค้าของแท้จาก MO

อ่านต่อ

MOTOROLA เสาวิทยุสื่อสาร (ใน) 245 MHz ขั้ว Motorola

เสายางวิทยุสื่อสารความถี่ 245 MHz ความสูง 14 cm. สำหรับวิทยุสื่อสาร Motorola CP246 และ Motorola Commander 245 ขั้ว Motorola

อ่านต่อ
ดาวน์โหลดรายการสินค้าทั้งหมด
view